Schulleitungsteam

Schulleitungsteam

Schulleitung

Schulleitungsteam

Jens Ritter | Schulleitungsteam

Jens Ritter

Schulleiter

Raum: D 208
Telefon: 03601 450-433
Telefax: 03601 450-430
ritter.jens@bsc-uh.de

Matthias Grywatsch | Schulleitungsteam

Matthias Grywatsch

stv. Schulleiter

Raum: D 206
Telefon: 03601 450-436
Telefax: 03601 450-430
grywatsch.matthias@bsc-uh.de

Schulbüro

Schulleitungsbüro

Karola Dutschmann | Schulleitungsteam

Karola Dutschmann

Assistentin der Schulleitung

Raum: D 209
Telefon: 03601 450-438
Telefax: 03601 450-430
dutschmann.karola@bsc-uh.de

Kirstin Grunert | Schulleitungsteam

Kirstin Grunert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raum: D 223
Telefon: 03601 450-429
Telefax: 03601 450-430
grunert.kirstin@bsc-uh.de

Birgit Schlösser | Schulleitungsteam

Birgit Schlösser

1. Schulleitungssekretärin

Raum: D 207
Telefon: 03601 450-434
Telefax: 03601 450-430
leitung@bsc-uh.de

Franziska Isaack

2. Schulleitungssekretärin

Raum: D 207
Telefon: 03601 450-434
Telefax: 03601 450-430
leitung@bsc-uh.de

Abteilungs- und Oberstufenleitung

Marc Grabe | Schulleitungsteam

Marc Grabe

Raum: A 016
Telefon: 03601 450-108

Telefax: 03601 450-430
grabe.marc@bsc-uh.de

Katrin Kindervater | Schulleitungsteam

Katrin Kindervater

Raum: C 106
Telefon: 03601 450-309
Telefax: 03601 450-430
kindervater.katrin@bsc-uh.de

Stefanie Peter | Schulleitungsteam

Stefanie Peter

Raum: B 007
Telefon: 03601 450-114
Telefax: 03601 450-430
peter.stefanie@bsc-uh.de

InfoPoint

Steffen Müller

(m. d. W. d. G. b.)

Raum: D 216
Telefon: 03601 450-422
Telefax: 03601 450-430
mueller.steffen@bsc-uh.de

Gritt Danke | Schulleitungsteam

Gritt Danke

Raum: A 131
Telefon: 03601 450-312
Telefax: 03601 450-430
danke.gritt@bsc-uh.de

Janette Apel-Elze | Schulleitungsteam

Janette Apel-Elze

Raum: A 123
Telefon: 03601 450-128
Telefax: 03601 450-430
apel-elze.janette@bsc-uh.de